3-3-2013 Yoga met Prunella Pacey en ALV
zondag 3 maart 2013 9:30
Amersfoort, BINDI: Bergstraat 6

Yoga met Prunella Pacey en ALV

'' YOGA FOR ALL''  ( or ''MUSICIANS EXPLORING YOGA'')
 
Forget the gymnastics you once hated ! Everyone can enjoy yoga regardless of physical limitations, age or religious persuasion because it is essentially a simple coming home to yourself. This is a quality we musicians often overlook. Stress and travel fill our lives. Come and experience how you can literally unwind in basic HA (sun)-THA (moon) YOGA (union) classes. We shall also explore the links between yoga and string-playing which may become a support to you as a teacher and a player, in your mind and in your body.


Prunella Pacey (inderdaad: de altvioliste) zal op 3 maart 2x een workshop Yoga for Musicians geven. Iedereen kan hieraan meedoen, onafhankelijk van fysieke gesteldheid, leeftijd, instrument dat je bespeelt. In haar eigen woorden: "We shall also explore the links between yoga and string-playing which may become a support to you as a teacher and a player, in your mind and in your body." 
Overigens is de workshop gewoon in het Nederlands. 

De ruimte is beperkt, vandaar dat er slechts 18 personen deel kunnen nemen 's ochtends (vanaf 9.30u) , en 18 's middags (vanaf 12.30u - dan begint de ALV). Aanmelden kan via de website van ESTA (inloggen!) en doorklikken naar Voor leden, dan naar Aanmelden Esta-dag. Aanmelden voor 1 februari, mocht blijken dat er meer belangstelling is dan er plaatsen zijn, dan proberen we een extra dag te organiseren.

Tussen de twee workshops in, tijdens de lunch (zelf meenemen, voor koffie wordt gezorgd), vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Alle stukken daarvoor vindt u ook op deze site, onder hetzelfde tabblad Voor leden en dan doorklikken naar Notulen. Van belang zijn de agenda ALV 2013, notulen ALV 2012, jaarverslag 2012, begroting 2013 (e.e.a. staat vanaf 25 januari op de site). 
Langs deze weg willen we u vast meedelen dat 2 bestuursleden aftreden: Oktje Lambermont en Clarien Zetsma. Namen van nieuwe kandidaat-bestuursleden, voorzien van vijf handtekeningen van ESTA-leden, kunt u tot 23 januari 2013 aan het bestuur doorgeven. Op dit moment heeft Marieke de Vos zich kandidaat gesteld.