Ereleden van de vereniging Esta Nederland zijn:


Mies Albarda-Goedhart

I.M.W. van Eijck (†)

Piet ’t Hart

Jet den Hertog

Ben de Ligt

Theo Olof (†)

Roeland Robert