Doel van de vereniging

ESTA is een internationale vakvereniging, met als doel "het bevorderen van het bespelen van een strijkinstrument en de kwaliteit van het beroepsmatig lesgeven daarin te verhogen, alsmede meer bekendheid te geven aan het strijkinstrument als muziekinstrument in het algemeen” (artikel 2.1 ESTA-statuten).  

ESTA organiseert hiertoe lezingen, workshops, concerten, regionale bijeenkomsten en (internationale) conferenties.

ESTA-Nederland is opgericht in 1975. De vereniging telt momenteel ruim 400 leden.

 

Missie

ESTA speelt een centrale rol binnen het Nederlandse strijkersonderwijs door uitwisseling en verspreiding van informatie, zowel nationaal als internationaal, zowel zelfstandig werkend als in samenwerking met andere verenigingen en organisaties, binnen het totale werkveld zowel binnen als tussen het beroeps- als het amateur-circuit, zowel klassiek als andere genres en stijlen, zowel in de breedte als in de diepte van het strijkersonderwijs. Daarbij speelt ontwikkeling en vernieuwing binnen het vakgebied een belangrijke rol. Kortom, “een spin in het web” van het Nederlandse strijkersonderwijs.


Doelgroepen

- studenten muziekvakonderwijs

- docenten amateur onderwijs

- docenten vak onderwijs 


Leden van ESTA ontvangen 4x per jaar het vakblad ARCO. Hierin staan behalve ESTA-nieuwtjes ook artikelen van bekende pedagogen, recensies van nieuwe boeken, muziek en lesmethodes, interviews en bijvoorbeeld een rubriek waarin lezers hun visie geven op zaken uit de lespraktijk.


ESTA-leden genieten voor het afsluiten van hun instrumentenverzekering 10% korting bij de firma Blom in Amsterdam.