Algemene Ledenvergadering 30 maart

Midden in het ESTA weekend vindt de algemene ledenvergadering plaats, zaterdag na afloop van de Mooney/Fischer-dag, ca 17.00-18.00 in het Conservatorium van Amsterdam.

De ALV is hét orgaan binnen de vereniging waarin leden kunnen bepalen wat er met de vereniging gebeurt.  Alle leden zijn uitgenodigd en kunnen meepraten én beslissen over het beleid. De financiële jaarstukken en het jaarverslag worden behandeld en eventuele bestuurswisselingen vinden plaats tijdens de ALV.  Dit jaar zal toestemming gevraagd worden voor nog een verlenging van de bestuursperiode van voorzitter Gisella Bergman. Ander overlegpunt: het verhogen of afschaffen van de seniorenkorting op de contributie.
Zin om je er meer in te verdiepen? Alle documenten staan in het ‘voor leden’ gedeelte van de website.

Ga naar actuele berichten