ESTA-dag op 19 maart over contrabas en Argentijnse tango en ALV

ESTA-activiteiten

Contrabasdocent Peter Leerdam is de eerste gastspreker op de volgende ledendag van ESTA Nederland, op zondag 19 maart in Den Haag. Ook voor cellisten (en hoge strijkers) zet hij zijn visie uiteen, met ruimte voor uitwisseling en discussie. ’s Middags geeft violiste Emma Breedveld, bekend van het Sexteto Canyengue van Carel Kraayenhof, een workshop over tango in de muziekles. En tussendoor is er de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Programma van de ledendag( ovb)

10.00- 10.30    inloop leden

10.30- 11.30    ​Presentatie Peter Leerdam 

11.30-12.00     Ruimte voor gesprek/discussie

12.00-12.45     Lunch

12.45-13.45     ALV ( Algemene Leden Vergadering)    

13.45-15.45     Emma Breedveld, Argentijnse tango 

16.00-17.00     afsluitende borrel

Peter Leerdam is voormalig hoofdvakdocent contrabas aan de conservatoria van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Momenteel geeft hij les aan studenten uit het gehele land. In april zal hij een presentatie geven op de ESTA-conferentie in Cardiff. Op 19 maart geeft hij alvast een voorproefje daarvan voor onze eigen leden.

“Contrabas spelen, dat is zeker heel moeilijk?” Een veelgehoorde opmerking en zeker geen compliment. Het is een doorn in zijn oog. “Als docent wilde ik altijd mijn studenten leren om ontspannen te spelen en vooral ervan te genieten. Ik merkte dat ik veel tijd spendeerde aan het corrigeren van een elders opgebouwde techniek. Ook bij beginners leidde het opbouwen van een solide technische basis vaak tot angst om vals te spelen. Maar die angst is juist de reden van het niet altijd zuiver spelen. De student is onzeker door het gecompliceerde van het basspelen. En het duurt tamelijk lang voordat het doel om ontspannen te spelen en muziek te maken bereikt is.”

Het idee achter zijn presentatie is om vanuit een andere benadering de contrabas te leren bespelen, naast een reguliere methode. “Mijn filosofie is dat het positie wisselen al zou moeten worden geleerd vanaf het allereerste begin. Hiermee neem je de angst voor het onzuiver spelen weg, juist omdat het zich op één snaar tegelijk afspeelt. Elke positie op de contrabas is een secunde groot. Dat is het uitgangspunt bij het positie wisselen: de gehele arm verschuif je een grote secunde, zodat de 1e vinger op de plek komt van de 4e vinger enzovoort. Hetzelfde kan worden gedaan met de halve secundes 1-2-4 vingerzetting: steeds komt een nieuwe vinger op de plaats van de oude. Door dagelijks hiermee te oefenen neemt het vertrouwen op de contrabas zichtbaar en hoorbaar toe.”

Pro Basse

Peter is mede-oprichter van Pro Basse, een stichting die de populariteit van de contrabas, voor kinderen wil vergroten.“Sinds jaar en dag – met af en toe een kleine opleving – kampen we in Nederland met een tekort aan bassisten in de jeugd- en amateurorkesten. Er zijn te weinig muziekscholen waar contrabasles wordt gegeven. En op veel van deze instituten is er een gebrek aan instrumenten, zeker als het gaat om minibassen. In sommige plaatsen worden inmiddels pogingen gedaan om – waar er een overschot is – cellisten om te scholen tot bassisten. Een geweldig idee zoals dat ook met de viool naar altviool wordt gedaan.”

Verder is het zaak studenten aan de vakopleidingen enthousiast te maken om een lespraktijk te beginnen. “Ook denk ik dat docenten die jazz onderwijzen op de bas zich zouden kunnen laten bijscholen als klassiek musicus en zo ook hun eigen werkveld kunnen verbreden.”

Workshop Argentijnse tango voor strijkers

door Emma Breedveld

De Argentijnse tango is een bekende en  geliefde muziekstijl in Nederland. Dankzij de beschikbaarheid van goed materiaal is het steeds eenvoudiger om deze stijl een plek te geven in de lespraktijk. Voor leerlingen is het heerlijk om de expressie en ritmes van de tango te ervaren en eigen te maken. Deze workshop is bedoeld om inzicht te krijgen in de specifieke uitvoeringswijze van tangomuziek. We behandelen speciale stijleigen effecten als portamento, percussie, streekmanieren, timing en frasering. Ook bekijken we het materiaal wat voorhanden is voor verschillende niveau’s.

Ga naar actuele berichten