Word Lid

ESTA Nederland is onderdeel van ESTA International, een internationale vakvereniging die als doel heeft docenten van strijkinstrumenten in bijna alle Europese landen de mogelijkheid te bieden bij te blijven op hun vakgebied en collega’s te ontmoeten. ESTA Nederland organiseert hiertoe lezingen, workshops, concerten, regionale bijeenkomsten en (internationale) conferenties.  ESTA-lidmaatschap houdt in:

  • 4 x per jaar Arco op de mat
  • digitale nieuwsbrief
  • toegang tot alle ESTA- activiteiten
  • jaarlijkse internationale ESTA-conferentie
  • 10% korting op instrumentenverzekeringen van firma Blom
  • bijscholingsfonds en stimuleringsfonds (zie verder ESTA Fondsen)

Tarieven en lidmaatschap ESTA per 2021
Gewone leden en begunstigers: € 54,-
Student leden: € 29,50
Seniorleden: afgeschaft per oktober 2021 na goedkeuring door algemene ledenvergadering
Partnerlidmaatschap: € 78,-

Na het eerste jaar blijft u automatisch lid, tenzij u zich tijdig afmeldt. Afmelden dient u vóór 1 december in het jaar voorafgaande aan het jaar van opzegging te doen.

Schrijf je hier in.