ESTA

European String Teachers Association (ESTA) is een internationale vakvereniging, opgericht in 1972, die als doel heeft het bevorderen van het hoogste niveau van strijkersonderwijs en het delen en verspreiden van ideeën onder strijkdocenten en spelers in heel Europa.

ESTA Nederland is een branche van de European String Teachers Association en is opgericht in 1975. De vereniging bestaat momenteel uit ruim 450 leden, zowel professionele strijkdocenten (viool, altviool, cello en contrabas) als studenten in het muziekvakonderwijs.

Wat doet ESTA?
ESTA Nederland speelt een centrale rol binnen het Nederlandse strijkersonderwijs door uitwisseling en verspreiding van informatie ter ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied.
Ze verbindt strijkdocenten, ongeacht of die een zelfstandige praktijk hebben, verbonden zijn aan muziekscholen, conservatoria of verenigd in een collectief.
Ze organiseert regelmatig lezingen, workshops en discussies, zowel landelijk als regionaal.

ESTA-lidmaatschap houdt in:

  • 4 x per jaar Arco op de mat
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • toegang tot alle ESTA- activiteiten
  • jaarlijkse internationale ESTA-conferentie
  • 10% korting op instrumentenverzekeringen van firma Blom
  • bijscholingsfonds en stimuleringsfonds  (zie verder ESTA Fondsen)

Ieder kwartaal verschijnt het vakblad Arco, waarin artikelen te vinden zijn van en over bekende muziekpedagogen, recensies van nieuwe boeken, muziek en lesmethodes, interviews en vragenrubrieken.

Privacyverklaring
Privacyverklaring ESTA Nederland

Bestuur (per 29 jan. 22)
Marjolijn Boersma – Voorzitter
Cora van den Berg – Secretaris & Eindredacteur ARCO
Brigitte van der Vuurst – Vice-voorzitter & Communicatie
Jeanine Bos – Administratie & Young Professional
Eline van de Steeg – Penningmeester
Miriam Veeger – Algemeen bestuurslid
Peter van Leerdam –Algemeen bestuurslid & Contrabasafdeling

Comité van aanbeveling
Maarten Mostert

Ereleden
Mies Albarda-Goedhart
Piet ’t Hart
Jet den Hertog
Ben de Ligt
Roeland Robert

Statuten
Statuten

Gegevens ESTA Nederland
ESTA Nederland Arco
Burg. de Zeeuwstraat 346
2981 AK Ridderkerk
KVK nummer 40409743
Rekeningnummer NL16 INGB 000 3812 123
info@estanederland.nl