ESTA

European String Teachers Association (ESTA) is een internationale vakvereniging, opgericht in 1972, die als doel heeft het bevorderen van het hoogste niveau van strijkersonderwijs en het delen en verspreiden van ideeën onder strijkdocenten en spelers in heel Europa.

ESTA Nederland is een branche van de European String Teachers Association en is opgericht in 1975. De vereniging bestaat momenteel uit ruim 450 leden, zowel professionele strijkdocenten (viool, altviool, cello en contrabas) als studenten in het muziekvakonderwijs.

Wat doet ESTA?
ESTA Nederland speelt een centrale rol binnen het Nederlandse strijkersonderwijs door uitwisseling en verspreiding van informatie ter ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied.
Ze verbindt strijkdocenten, ongeacht of die een zelfstandige praktijk hebben, verbonden zijn aan muziekscholen, conservatoria of verenigd in een collectief.
Ze organiseert regelmatig lezingen, workshops en discussies, zowel landelijk als regionaal.

ESTA-lidmaatschap houdt in:

  • 4 x per jaar Arco op de mat
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • toegang tot alle ESTA- activiteiten
  • jaarlijkse internationale ESTA-conferentie
  • 10% korting op instrumentenverzekeringen van firma Blom
  • bijscholingsfonds en stimuleringsfonds  (zie verder ESTA Fondsen)

Ieder kwartaal verschijnt het vakblad Arco, waarin artikelen te vinden zijn van en over bekende muziekpedagogen, recensies van nieuwe boeken, muziek en lesmethodes, interviews en vragenrubrieken.

Privacyverklaring
Privacyverklaring ESTA Nederland

Bestuur (per 29 jan. 21)
violiste Marjolijn Boersma, voorzitter
violiste Cora van den Berg, secretaris & eindredacteur ARCO
violiste Brigitte van der Vuurst, vice-voorzitter, info@ & Fbook & website
violiste Jeanine Bos – Melis, administratie & Young Professional
Miriam Veeger, algemeen bestuurslid
cellist VACATURE

Comité van aanbeveling
Coosje Wijzenbeek
Maarten Mostert

Ereleden
Mies Albarda-Goedhart
Piet ’t Hart
Jet den Hertog
Ben de Ligt
Roeland Robert

Statuten
Statuten

Gegevens ESTA Nederland
ESTA Nederland Arco
Van Hogendorpstraat 99
5046 LC Tilburg
KVK nummer 40409743
Rekeningnummer NL16 INGB 000 3812 123
info@estanederland.nl