Over Arco

Ieder kwartaal verschijnt het vakblad Arco, waarin artikelen te vinden zijn over (en van) bekende muziekpedagogen, recensies van nieuwe boeken, muziek en lesmethodes, interviews en vragenrubrieken.

ESTA-leden profiteren niet alleen van de activiteiten, zij ontvangen ook 4 keer per jaar het tijdschrift Arco.

Voor verenigingen, instellingen (zoals muziekscholen) en amateurstrijkers is het mogelijk een los abonnement op Arco te nemen.

Abonnement Arco (tarieven 2022)
Arco wordt gratis toegestuurd aan leden en begunstigers van ESTA Nederland en ESTA-Belgium/Flanders.
Arco verschijnt 4 x per jaar. Wilt u een exemplaar opvragen, stuur dan een mail aan arco@estanederland.nl.

Arco-abonnement voor instellingen = € 35,- per jaargang.
Los nummer = € 12,50 plus verzendkosten

De laatste 2 keer zat er een flyer in de Arco.
Kosten: €75,- voor leden & €125,- voor niet-leden/instellingen.
Ook interesse? Stuur een mailtje naar arco@estanederland.nl