Bijscholingsfonds

Als ESTA-lid kun je aanspraak maken op een bijdrage uit het bijscholingsfonds.

Mocht je een cursus/bijscholingstraject willen gaan volgen dan is het mogelijk om eenmaal per 3 jaar financiële ondersteuning van de ESTA te vragen.
De hoogte van de ESTA-bijdrage is 30% van het cursusbedrag (exclusief reiskosten, verblijf, boeken, benodigdheden etc.) tot een maximum van €150.- .
Het verzoek dient voorafgaand aan de cursus te worden ingediend, en zal door het bestuur worden beoordeeld op basis van de onderbouwing van de aanvraag en afhankelijk van de financiële middelen van ESTA Nederland.  

Je kunt je verzoek sturen naar: info@estanederland.nl