ESTA Fondsen

Als ESTA-lid kun je aanspraak maken op een bijdrage uit het ESTA Bijscholingsfonds en het Stimuleringsfonds Internationale Congressen.

ESTA Bijscholingsfonds 

Mocht je een cursus of bijscholingstraject willen gaan volgen, dan is het mogelijk om eenmaal per drie jaar financiële ondersteuning van de ESTA te vragen.
Het ESTA Bijscholingsfonds kan tot 30% van het cursusbedrag (exclusief reiskosten, verblijf, boeken, benodigdheden etc.) vergoeden, met een maximum van €150 per aanvraag.

Het verzoek voor een bijdrage uit het ESTA Bijscholingsfonds dient voorafgaand aan de cursus of het bijscholingstraject per mail te worden ingediend, en zal door het bestuur worden beoordeeld op basis van de onderbouwing van de aanvraag, en afhankelijk van de financiële middelen van ESTA Nederland.  

ESTA Stimuleringsfonds

Als ESTA-lid kun je bovendien, aanspraak maken op een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Internationale Congressen, dat tot doel heeft de Nederlandse ESTA delegatie op internationale ESTA congressen te stimuleren. Het fonds vergoed tot maximaal € 100 per deelnemer.

Het verzoek voor een bijdrage uit het ESTA Stimuleringsfonds Internationale Congressen dient voorafgaand aan de conferentie te worden ingediend, en zal door het bestuur worden beoordeeld op basis van de onderbouwing van de aanvraag, en afhankelijk van de financiële middelen van ESTA Nederland.  

Je kunt je verzoek sturen naar: info@estanederland.nl