Esther den Boer

  • Viool
  • Altviool

Viooldocent Esther heeft een privépraktijk en is als viooldocent ook verbonden aan het CKC, Centrum voor Kunst en Cultuur te Zoetermeer en de UCR, University College Roosevelt te Middelburg, In het leerproces van musiceren heeft zij oog voor het totale beeld van de leerling in eigenheid, karakter en bewegingsmogelijkheden. Verschillende facetten van de leerling spreekt ze aan op het gebied van muzikale voorkeuren, fantasie en creativiteit. Dit zorgt voor persoonlijk, muzikaal en expressief musiceren als resultaat. Naast het doceren heeft Esther zich gespecialiseerd in het behandelen van pijn- en blessure klachten tijdens het musiceren. Zij gaat uit van een gezonde viooltechniek op basis van de natuurlijke aanwezige motoriek. Haar ervaring heeft geleerd dat belemmerende bewegingspatronen in de basis kunnen worden aangepakt. Het resultaat is blokkade vrij spel.

Contact