avatar

Wendela Lensvelt

  • Altviool
  • Viool

Als algemeen muziekdocent koos ik mijn specialisatie: viool en altviooldocent. Viooltechniek beschouw ik als een middel om muziek te maken. Mijn doel waar ik naar streef en wat ik mijn leerlingen, kinderen en volwassenen, meegeef, is dat zij hun eigen muzikaliteit ontdekken, hun eigen klank, hun eigen inspiratie.

Contact