Stimuleringsfonds internationale congressen

leden van ESTA-NL kunnen een bijdrage van maximaal € 100,- aanvragen uit het stimuleringsfonds internationale congressen.

Het verzoek dient voorafgaand aan de conferentie te worden ingediend, en zal door het bestuur worden beoordeeld op basis van de onderbouwing van de aanvraag, en afhankelijk van de financiële middelen van ESTA Nederland.

U kunt uw verzoek per mail sturen naar: info@estanederland.nl