Stimuleringsfonds internationale congressen

leden van ESTA-NL kunnen een bijdrage van € 100,- aanvragen uit het stimuleringsfonds internationale congressen.

U kunt uw verzoek per mail sturen naar: info@estanederland.nl