ESTA Stimuleringsfonds

Als ESTA-lid kun je aanspraak maken op een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Internationale Congressen (maximaal € 100 per keer).

Het verzoek dient voorafgaand aan de conferentie te worden ingediend, en zal door het bestuur worden beoordeeld op basis van de onderbouwing van de aanvraag, en afhankelijk van de financiële middelen van ESTA Nederland.

Je kunt je verzoek sturen naar: info@estanederland.nl